Site pictogram TurnUp

Privacybeleid

Ingangsdatum: 26/09/2018
TurnUp respecteert de privacy van de bezoekers van de website op www.turnup.be  (de “Website”), en de gebruikers van zijn diensten. Dit Privacy beleid informeert u over ons beleid en praktijken met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens en Anonieme Informatie die u ons in te dienen via de website of diensten. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. Het gebruik van informatie verzameld via onze service is beperkt tot het verstrekken van de dienst waarvoor de klant is bezig TurnUp. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, zullen begrippen aangegeven met een hoofdletter de betekenis hebben zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van TurnUp (Algemene Voorwaarden) die een verwijzing naar dit die dit Privacybeleid omvat.
“Persoonlijke informatie” is alle informatie die ons in staat stelt (of anderen) om een individueel persoon te identificeren en zou kunnen bevatten (bijvoorbeeld) uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer, evenals andere niet-openbare informatie die geassocieerd met of rechtstreeks verband houden met dergelijke informatie.
Een “Internet Protocol-adres” of “IP-adres” is een getal dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer als u het internet gebruikt. In sommige gevallen blijft uw IP-adres hetzelfde iedere keer als u surft op internet. Als u als particulier gebruikmaakt van een internetprovider, dan zal uw IP-adres per sessie veranderen. We gaan IP-adressen alleen na als we cookie-informatie nodig hebben voor webanalyses en om na te gaan of de taalinstelling overeenkomt met de regio-instellingen indien die nog niet ingesteld zijn. U kunt meer lezen over onze Cookies (en andere tracking-technologieën) en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken in de sectie hieronder getiteld “Cookies”.
“Anonieme Informatie” betekent informatie die niet kan worden geassocieerd of verbonden worden of voor identificatie van een individuele persoon.
Wij verzamelen en gebruiken Persoonlijke Informatie en Anonieme Informatie zoals omschreven in dit Privacybeleid.
Wij respecteren uw recht op privacy en gebruiken alleen de persoonlijke informatie (met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens) die u ons in overeenstemming met de Wet UK Data Protection 1998 (de wet) en andere toepasselijke privacywetgeving. Onder deze voorwaarden en bepalingen is [TurnUp, Inc] eindverantwoordelijk voor deze gegevens.

TOESTEMMING GEBRUIKER
Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door het bezoeken en gebruiken van onze Website of Diensten, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid Tevens stemt u expliciet in met de verwerking, verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, onthoud u zich dan van het gebruik van onze website of de toegang tot onze Services.
INTERNATIONAL TRANSFERS
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door TurnUp Inc., en andere derde partijen voor gegevensbewerking, voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.
Door gebruik te maken van onze Website of Diensten of anderszins het aan ons verstrekken van persoonlijke gegevens, geeft u toestemming voor de verwerking, overdracht en opslag van gegevens in en naar België [en de andere landen] voor deze doeleinden. Houd er rekening mee dat de landen die zich buiten de EER bevinden niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als landen zich in de EER bieden, hoewel onze inzameling, opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal blijven worden beheerd door dit Privacybeleid.
TurnUp, als “Gegevensbeheerder” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt onder het Privacy Shield Framework,, onder de GDPR en Privacy Shield Frameworks. TurnUp kan vervolgens de gegevens overdragen aan een derde partij die als agent namens haar handelt. TurnUp voldoet aan de Privacy Shield Principes voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens uit de EU, met inbegrip van de verdere bepalingen van overdracht van aansprakelijkheid.
Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen overeenkomstig de Privacy Shield Framework, dient TurnUp zich te houden aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan TurnUp worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken, naar aanleiding van wettelijke verzoeken van de overheid, om aan de eisen van de nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.
U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door contact op te nemen met TurnUp (zie adres onder) of door uw Persoonlijke Informatie te verwijderen van de Website en Diensten.VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
De Persoonlijke Informatie die we van u verzamelen helpt ons meer te weten te komen over de bezoekers van onze Website en gebruik van onze Diensten. Wij gebruiken deze informatie om de Diensten aan u te kunnen leveren, de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze producten en diensten beter af te stemmen, om uw vragen en klachten te beantwoorden en om u aanvullende informatie en mogelijkheden aan te bieden.
PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR U AAN ONS VERSTREKT
Wij verzamelen Persoonlijke Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze Website of Diensten.

Het is mogelijk dat we de volgende persoonlijke informatie over uw contacten verzamelen:

Als u ons persoonlijke informatie over uw contacten verstrekt, zullen we deze informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor het is verstrekt.
Als u van mening dat een van uw contacten ons heeft voorzien van uw persoonlijke gegevens en u zou willen vragen dat deze uit onze database worden verwijderd, neem dan contact op met ons via info@turnup.be.
Wij willen u er op wijzen dat de Inhoud die u gebruikt voor uw boeken of inhoud die u bijdraagt aan de boeken van andere leden Persoonlijke Informatie kan bevatten. U dient hierbij bedachtzaam te zijn dat deze inhoud kenbaar kan worden gemaakt aan anderen (o.a. door het gebruiken van de preview-functionaliteit van het boek) als inhoud van uw boek of van het boek van andere leden aan wie u inhoud heeft geleverd, en om deze reden dient u alleen inhoud die u wilt delen onder deze voorwaarden, te gebruiken en bij te dragen.
PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD VIA HET SERVICE PLATFORM
TurnUp verzamelt informatie onder de supervisie van haar klanten, en heeft geen directe relatie met de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Als u klant bent van één van onze klanten en zou niet meer willen dat er contact opgenomen wordt door uw klant, die gebruikmaakt van onze diensten, neem dan contact op met uw klant. Wij kunnen persoonlijke informatie overdragen aan onze leveranciers van dienstverlening. Overdracht van gegevens naar derden van derden worden gedekt door de service-overeenkomsten met onze klanten.PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD VIA TRACKINGTECHNOLOGIE
Bij het navigeren door de Website of App kan bepaalde informatie passief worden verzameld, waaronder uw IP-adres, type browser, domeinnamen, tijdstippen van bezoek, besturingssysteem, muisklikken, muisbewegingen en scrollactiviteiten. Wij gebruiken ook Cookies en navigatiedata zoals Uniform Resource Locators (URL) voor het verzamelen van informatie met betrekking tot de datum en het tijdstip van uw bezoek en de oplossingen en informatie die u heeft gezocht en bekeken Dit type informatie wordt verzameld voor het analyseren van het gebruik van onze diensten en oplossingen, en om deze beter bruikbaar te maken voor u. Evenals bij andere aspecten van onze diensten wordt een service provider van een derde partij gebruikt voor de verzameling en analyse van de gegevens. Deze derde partij, de service provider, kan ook onafhankelijk informatie van u verzamelen zoals omschreven in de sectie “Openbaarmaking van persoonlijke informatie” hieronder. Voor meer gedetailleerde informatie over cookies en andere online tracking tools die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie de sectie onder “Cookies”.
PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VAN ANDERE BRONNEN ONTVANGEN
Wij kunnen via andere bronnen Persoonlijke Informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld via mobiele telefoons, per telefoon of per fax. Ook kunnen wij dit ontvangen van andere ondernemingen die onze diensten aanleveren door middel van een co-branded of individueel aangemerkte website (“Partnerbedrijven”), en voor sommige van onze Diensten met inbegrip van locatiegegevens, gebruikt door voor bepaalde functionaliteiten in de Diensten. Indien u kiest om de locatiegegevens uit te schakelen kan het zijn dat sommige functionaliteiten van de Diensten niet correct werken. Wij kunnen deze informatie voegen bij de informatie die wij reeds van u hebben verzamelend via onze Website of Diensten, voor het verbeteren van de producten en diensten die wij leveren.
GEBRUIK VAN GEGEVENS
In het algemeen wordt Persoonlijke Informatie die u aanlevert gebruikt voor het reageren op uw verzoeken, of om ons te helpen om u beter bij te staan. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken voor het toesturen van TurnUp-nieuwsbrieven, onderzoeken of promotionele e-mails met betrekking tot veranderingen en updates van onze producten en diensten en voor andere marketingdoeleinden van TurnUp of onze partners indien u heeft verzocht dergelijke berichten van ons te ontvangen. Voor meer informatie over hoe u uw voorkeuren kunt veranderen of om u uit te schrijven van promotionele communicatie, zie de sectie hieronder getiteld “Uw keuze met betrekking tot Persoonlijke Informatie”.
Wij kunnen vanuit Persoonlijke Informatie dossiers creëren met Anonieme Informatie, door het afschermen van informatie (zoals uw naam) waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Wij kunnen deze Anonieme Informatie gebruiken voor het analyseren van verzoek- en gebruikspatronen voor het verbeteren van onze producten en diensten. Wij kunnen deze Anonieme Informatie delen met derden, die door TurnUp ingehuurd worden om marketingdiensten te verlenen welke als doel hebben onze producten en diensten te promoten. TurnUp behoudt het recht voor om Anonieme Informatie te gebruiken en verstrekken aan derden.
FEEDBACK
Als u feedback geeft op onze producten of diensten, kunnen wij deze feedback gebruiken voor ieder doel, met dien verstande dat wij deze feedback niet zullen verbinden aan uw Persoonlijke Informatie. TurnUp zal de informatie bevat in dergelijke communicatie verzamelen, en zal deze Persoonlijke Informatie verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.
OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Tenzij anders is uiteengezet in dit Privacybeleid verhandelen, verhuren of delen wij uw Persoonlijke Informatie niet met derden en zullen wij geen financiële informatie die onderdeel vormt van uw Persoonlijke Informatie openbaar maken, tenzij u ons dit verzoekt.
Nadat wij uw toestemming hebben verkregen kunnen wij uw Persoonlijke Informatie delen met derden, voor het verstrekken van producten en diensten die wij aanbieden via de Website of Diensten, verwerken van betalingen, verzenden en verwerken van bestellingen, accountonderzoek en marketing analytics. Deze derden wordt verzocht uw Persoonlijke Informatie niet anders te gebruiken dan voor het leveren van de producten en diensten verzocht door TurnUp en zijn gebonden aan geheimhoudingsafspraken met betrekking tot het gebruik van dergelijke informatie. U verleent expliciet toestemming voor het delen van Persoonlijke Informatie met derden die uitsluitend tot doel hebben om producten en diensten aan u te leveren.
Indien u de Preview-functionaliteit gebruikt, zal enige Persoonlijke Informatie uit het boek of de inhoud van het boek waarvoor uw de Preview-functionaliteit heeft geselecteerd, publiekelijk zichtbaar worden gemaakt voor bezoekers van de Website of de Diensten, waaronder zoekmachines.
Wij kunnen co-branding of co-promotie overeenkomsten sluiten met derden, met als gevolg dat wij Persoonlijke Informatie delen met deze derden. Wij kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten aangaan met Partnerbedrijven, met als gevolg dat wij deze partnerbedrijven een URL en een co-branded klantregistratiepagina verschaffen, die individueel aangemerkt is door deze partner. Het partnerbedrijf kan hierbij de URL aan haar klanten promoten en verspreiden. Een partnerbedrijf kan toegang krijgen tot de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen van hun klanten. Als gevolg hiervan kunnen wij Persoonlijke Informatie verschaffen aan het partnerbedrijf indien u zich op de Website of onze Diensten via het Partnerbedrijf aanmeldt. Dit betekent echter niet dat wij controle uitoefenen op de privacypraktijken van deze derden. Let wel dat wij geen controle over de privacy-praktijken hebben van deze derden.
Als onze onderneming of al onze goederen worden overgedragen een andere onderneming, zal die onderneming eigenaar zijn van de Persoonlijke Informatie die door ons is verzameld en zal die onderneming gehouden zijn tot naleving van de rechten en verplichting met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.
Ongeacht van enige keuze die u maakt met betrekking tot de Persoonlijke Informatie (zoals hieronder uiteengezet), kunnen wij uw Persoonlijke Informatie openbaar maken indien dit noodzakelijk is om (a) relevante wetgeving na te leven of in reactie op dagvaardingen of bevelen betekend aan TurnUp; of (b) voor het beschermen en verdedigen van de rechten van TurnUp of gebruikers van onze Diensten.
UW PRIVACYRECHTEN
Op verzoek zal TurnUp u voorzien van informatie over de vraag of we uw persoonlijke gegevens behouden. U heeft toegang tot uw gegevens en mag ze corrigeren of u mag verzoeken om verwijdering ervan door in te loggen op uw account en uw persoonlijke gegevens bij te werken en vervolgens op ‘Opslaan’ te klikken of door contact met ons op te nemen via info@turnup.be, of door het invullen van dit formulier. We reageren binnen een redelijke termijn op uw verzoek.
TurnUp erkent dat u recht heeft op toegang tot uw persoonlijke gegevens. TurnUp heeft geen directe relatie met de personen van wie TurnUp de persoonsgegevens verwerkt. Een persoon die toegang zoekt, of probeert onjuiste gegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, kan een verzoek sturen naar de Klantenservice van TurnUp via info@turnup.be.Indien wordt gevraagd om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren. We bewaren persoonlijke gegevens namens onze klanten zo lang als nodig is om diensten te verlenen aan onze klant.
U hebt het recht op toegang tot uw informatie van en over u. Voor ieder verzoek om toegang wordt een vergoeding van € 10 gevraagd, om onze kosten voor het verstrekken van deze informatie te dekken. U hebt ook het recht om ons kosteloos te vragen eventuele out-of-date of onjuiste persoonlijke en identificeerbare informatie over u, te updaten.
In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te behouden, of kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te behouden om u van onze diensten te kunnen blijven voorzien.
COOKIES EN TRACKING TECHNOLOGIES
TurnUp en haar partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, zoekgedrag van gebruikers te analyseren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies op iedere afzonderlijke browser regelen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebruik van bepaalde functies of functies op onze website of dienst beperkt zijn.
We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over u.
WAT IS EEN COOKIE
“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u een website aan het bekijken bent. Zo kunnen we zowel sessie-cookies gebruiken en persistent cookies (die blijven op uw computer staan totdat u ze wist) om u te voorzien van een meer persoonlijke en interactieve ervaring op de Website of van de Services (die aflopen zodra u uw webbrowser afsluit). Persistent Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw de help-informatie van uw Internet browser op te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunnen sommige delen van de Website of diensten niet goed werken. We coderen onze cookies zodat we alleen de in de cookie opgeslagen informatie verwerken. Voor meer informatie over het verwijderen of weigeren van Cookies, lees dan de sectie “Uw keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens” hieronder.
TurnUp kan ook informatie verzamelen via clear gifs of web beacons (ook bekend als “trackingpixels”), die ons helpen de inhoud van de website en diensten beter te beheren door informatie te verstrekken over effectieve inhoud. Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke id die ongeveer dezelfde functie hebben als cookies en worden gebruikt om het online gedrag van webgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die op de computer van de harde schijf van een gebruiker worden opgeslagen, worden clear gifs onzichtbaar ingesloten op webpagina’s.
HOE MAKEN WE GEBRUIK VAN COOKIES?
Cookies verrichten veel verschillende taken op onze website, zoals u efficiënt te laten navigeren tussen pagina’s, u te herinneren aan uw voorkeuren, ze herinneren uw e-mailadres en wachtwoord, en laten analyseren hoe goed onze website presteert en ze zorgen voor het verbeteren van uw ervaring op onze website. Ze zorgen er ook voor dat de advertenties die u ziet terwijl u onze website bezoekt, relevant zijn voor u en aansluiten bij uw interesses.
WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?
Hieronder geven we een overzicht van de categorieën van cookies op onze website, en een beschrijving van wat die Cookies doen. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze diensten. Andere cookies zijn niet essentieel, maar helpen om onze website te verbeteren door het verzamelen van (anonieme) gebruikersinformatie, of proberen uw ervaring op onze websites te verbeteren, of proberen dit te doen, en daarbij ze helpen u uw keuzes te herinneren. We maken ook gebruik van cookies die informatie verzamelen over uw surfgedrag en proberen zo, en via display advertising, informatie te verzamelen die voor u relevant is.
We gebruiken de volgende types van Cookies:
Strict noodzakelijke cookies We gebruiken een aantal cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website en diensten. Met behulp van dit type cookies bijvoorbeeld, [kunt u inloggen op beveiligde gebieden van de Services, zorgen voor de nodige veiligheid als u gebruikmaakt van onze website of diensten, en zorgen voor het snel laden van inhoud van de pagina’s die u opvraagt. Zonder deze cookies kunnen diensten die u opvraagt niet worden geleverd.
Functionele cookies: Functionele cookies zijn cookies die we plaatsen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening werkt zoals we verwachten dat deze werkt. Sommige cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze website en diensten te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we de diensten die u opvraagt, zoals het verwerken van betalingen via onze webshop, niet leveren.
We maken gebruik van andere cookies om u te herkennen zodra u bent ingelogd op onze website, zodat wij kunnen herinneren wat uw instellingen en voorkeuren zoals uw taal en regio en wat uw inlogstatus is. Deze cookies kunnen ook helpen ons diensten te leveren die u heeft opgevraagd.
Zoals hieronder beschreven, kunt u een van deze functionele cookies uitschakelen; maar als u dat doet, dan zijn verschillende functies van de Services mogelijk niet beschikbaar voor u of werken niet op de manier waarop u zou willen dat ze werken.
PRESTATIES EN ANALYTISCHE COOKIES:
Advertentie- en Webanalytische tools
Zoals op de meeste websites wordt bepaalde informatie automatisch verzameld. Deze informatie kan Internet Protocol (IP)-adressen, het type browser, Internet service provider (ISP), doorverwijzende/ exit-pagina’s, bestanden bekeken op onze site (bijvoorbeeld HTML-pagina’s, afbeeldingen, etc.), besturingssysteem, datum / tijd en / of clickstream data omvatten om trends te analyseren om de site te beheren en te bedienen.
Om advertenties te plaatsen en/of ons analytische informatie te geven als u onze Website of App bezoekt, gebruiken wij onafhankelijke bedrijven die advertenties en/of activiteiten op het web analyseren Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites (verzameld bijvoorbeeld via ‘cookies’) gebruiken om advertenties over goederen en diensten waar u in geïnteresseerd bent, aan te bieden, om voor ons analyses te maken over hoe onze site gebruikt wordt. Hoewel wij deze buitenstaanders geen toestemming geven om uw Persoonlijke Informatie van onze Website of App te halen, kunnen zij mogelijk informatie verzameld over uw gebruik van onze Website of App verbinden met de persoonlijk identificeerbare informatie die zij via andere websites over u verzameld hebben.
Voor meer informatie over advertenties van derden en hoe u uw keuzes met betrekking tot advertenties op maat door derden op onze diensten uit kunt oefenen, ga hier dan naar de website van het Network Advertising Initiatives.
Google Analytics Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die geplaatst worden op uw computer om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in België.
In het geval dat IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, dan zal uw IP-adres worden ingekort binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen deel uitmakend van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het gehele IP-adres eerst worden overgedragen naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.
Google gebruikt deze informatie namens de operator van deze website ten behoeve van de evaluatie van uw gebruik van de website, voor rapporten over website-activiteit voor website-operators en voor het leveren van andere diensten aan hun met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Het IP-adres, dat uw browser overbrengt ter informatie van Google Analytics, zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling van uw browser te selecteren, maar let wel dat als u hiervan gebruikmaakt, dat u misschien niet in staat zult zijn de volledige functionaliteit van deze website te kunnen gebruiken. Ook kunt u een opt-out instellen, zodat uw gegevens nu en in de toekomst niet worden bijgehouden door Google Analytics. Dit kunt u doen door de Google Analytics Opt-out Browser Addon te downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Voor meer informatie kunt u terecht op:

UW KEUZES MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij bieden u de volgende keuzes met betrekking tot de verzameling, opslag, het gebruik en het delen van uw persoonlijke gegevens:
Promotionele communicatie: U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketing- of promotionele communicatie. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voor het verzamelen van uw gegevens) als we van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden of als we van plan zijn om uw informatie aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakken aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. Als u promotionele communicatie van ons ontvangt, heeft u altijd de mogelijkheid tot een opt-out van deze communicatie door de instructies voor afmelding te volgen die zijn gegeven in de communicatie die u heeft ontvangen, of door ons direct te benaderen (zie hieronder voor onze contactgegevens). Ondanks uw aangegeven voorkeuren, kunnen we nog steeds om u niet-promotionele communicatie over de diensten die wij leveren aan u, zoals transactie rapporten en mededelingen betreffende wijzigingen van de Website of diensten. In ieder geval kunnen we updates te sturen inzake aanpassingen van onze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, of van andere beleidsdocumenten.
Cookies: De meeste webbrowsers zijn ingesteld op het standaard accepteren van cookies. U kunt als u dat wilt, cookies handmatig blokkeren met een instelling in uw browser waarmee u cookies kunt weigeren.
HET BEHEREN VAN COOKIES
U kunt cookies blokkeren met een instelling van uw browser waarmee u alle of alleen bepaalde cookies kunt weigeren. Zijn uw browserinstellingen zo ingesteld dat alle cookies worden geblokkeerd, dan hebt u mogelijk geen toegang tot onze site of tot bepaalde delen ervan.
Hieronder lees je hoe je dit doet:

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en functionaliteit van onze diensten. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe cookies te weigeren, kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org. U kunt uw persoonlijke gegevens in uw account wijzigen door uw online profiel te bewerken of door het sturen van een e-mail naar ons op het e-mailadres hieronder uiteengezet.
Let op: als u ervoor kiest om behavioral advertising (het laten zien van advertenties gebaseerd op uw surfgedrag op internet) uit te schakelen, zult u niet langer advertenties te zien krijgen. Echter, dit betekent het dat de display advertising die u gebruikt niet kan worden afgestemd op uw waarschijnlijke interesses van de browser die u momenteel gebruikt. Het gebruik van deze tool heeft alleen betrekking op online behavioral advertising en heeft geen invloed op andere diensten.
MINDERJARIGEN
Als u redenen heeft om aan te nemen dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar persoonlijke informatie heeft verstrekt aan ons, neem dan contact met ons op en wij zullen trachten om die informatie te verwijderen en het account van deze minderjarige uit onze databases verwijderen. We verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie over bezoekers die jonger zijn dan 13 jaar.
ANDERE SITES
Het door ons verstrekken van een link naar enige andere website of locatie is bestemd voor uw gemak, en betekent niet dat wij een dergelijke website of locatie of de inhoud ervan goedkeuren. Wij hebben geen controle hierover, beoordelen deze niet, en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor deze externe websites en de inhoud ervan. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op deze externe websites.
MOBIELE APPS
Als u gebruik maakt van onze diensten en het downloaden ervan, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, versie van het besturingssysteem, en het apparaat-id (of “UDID”).
Wij vragen u niet om toegang tot of het tracken van op locatie gebaseerde informatie van uw mobiele apparaat, op elk gewenst moment tijdens het downloaden of het gebruik van onze mobiele apps of diensten.
Wel vragen wij toegang tot of het tracken van op locatie van uw mobiele apparaat indien u wenst meldingen te ontvangen gebaseerd op uw huidige locatie. Indien u dit niet wenst, kan u een vaste locatie met behulp van de kaart selecteren.
We maken gebruik van mobile analytics software om ons in staat stellen beter inzicht in de functionaliteit van onze Mobile-software op uw telefoon te krijgen. Deze software kan informatie vastleggen, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die zich voordoen in de applicatie, hoe het wordt gebruik, gegevens over de prestaties, en van waaruit de toepassing is gedownload. We koppelen de verzamelde informatie, die we gebruiken voor analytische doeleinden, niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u in de mobiele app opgeeft.
BEVEILIGING
TurnUp is gehouden tot het waarborgen van de beveiliging van uw Persoonlijk Informatie. Voor het beveiligen van uw Persoonlijke Informatie tegen ongeautoriseerde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking of verlies of vernietiging of beschadiging van Persoonlijke informatie, gebruiken wij verschillende technologieën en procedures die gebruikelijk zijn in de branche.
TurnUp heeft elektronische, industrie-standaard methoden geïmplementeerd voor het beveiligen van uw Persoonlijke Informatie. Wij slaan Persoonlijke Informatie op achter een computer firewall: een barrière ontworpen ter voorkoming van toegang voor buitenstaanders. Tevens hebben wij technologie geïmplementeerd die inbraken meldt. Hiernaast verlangen wij van u dat u een wachtwoord invoert voordat u toegang heeft tot uw account. In aanvulling hierop beschermt TurnUp uw Persoonlijke Informatie tegen ongeautoriseerde fysieke toegang door uw Persoonlijke Informatie op te slaan in een gecontroleerde installatie.
Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, beperkt TurnUp de toegang tot Persoonlijke Informatie in haar elektronische database tot de personen (waaronder begrepen medewerkers en aannemers) in de TurnUp organisatie die een zakelijke reden hebben om toegang te krijgen. Ten slotte voeren wij periodieke interne audits en gevoeligheidsscans uit ter verzekering van de naleving van deze veiligheidsmaatregelen en voor het generen van logboeken over veiligheidsincidenten waarmee informatie wordt verzameld die bruikbaar is voor het zoeken naar pogingen tot misbruik of ongeautoriseerde toegang tot uw Persoonlijke Informatie.
Ondanks het feit dat TurnUp ingrijpende maatregelen neemt om te verzekeren dat uw Persoonlijke Informatie niet wordt onderschept, ingezien, gebruikt of geopenbaard door ongeautoriseerde personen dient u zich er van bewust te zijn dat TurnUp niet volledig de beveiligingsrisico’s met betrekking tot Persoonlijke Informatie kan uitsluiten. Als u vragen heeft over de veiligheid van uw persoonlijke informatie, dan kunt u contact met ons op info@turnup.be.
CONTACT
Indien een vraag of opmerking heeft met betrekking tot dit Privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via de Klantenservice.

UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID
Dit Privacybeleid is een document dat constant in beweging is. Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden van TurnUp is dit Privacybeleid onderworpen aan regelmatige wijzigingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan statutaire regelgeving of in geval van nieuwe diensten, in overeenstemmingen met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Als wij materiële wijzigingen in dit Privacybeleid aanbrengen dat onze rechten van het gebruik van uw persoonlijke informatie vergroot, dan zullen wij u benaderen voor toestemming hiertoe, hetzij via e-mail, of via een duidelijk bericht op onze website, of zoals anderszins vereist door de wet. Wij raden u aan om periodiek deze pagina na te gaan voor de laatste informatie over ons Privacybeleid.

FRANCAIS

Politique de confidentialité

Date de départ: 26/09/2018
TurnUp respecte la vie privée des visiteurs du site Web http://www.turnup.be (le “site Web”) et des utilisateurs de ses services. Cette politique de confidentialité vous informe sur nos politiques et nos pratiques concernant la collecte, l’utilisation, le stockage et la divulgation des informations personnelles et des informations anonymes que vous nous transmettez via le site Web ou les services. Il décrit également vos choix concernant l’utilisation, l’accès et la correction de vos données personnelles. L’utilisation des informations collectées via notre service est limitée à la fourniture du service pour lequel le client est occupé TurnUp. Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, les termes indiqués par une lettre majuscule auront le sens défini dans les conditions générales de TurnUp (termes et conditions), qui renvoient à la présente politique de confidentialité.
Les “informations personnelles” sont toutes les informations qui nous permettent (ou à d’autres) d’identifier et de contenir une personne (par exemple) votre nom, votre adresse, votre adresse de courrier électronique, votre adresse IP ou votre numéro de téléphone, ainsi que d’autres informations non publiques. celles associées à ou directement liées à ces informations.
Une “adresse de protocole Internet” ou une “adresse IP” est un numéro attribué automatiquement à votre ordinateur lorsque vous utilisez Internet. Dans certains cas, votre adresse IP restera la même à chaque fois que vous naviguerez sur Internet. Si vous utilisez un fournisseur de services Internet en tant que particulier, votre adresse IP changera par session. Nous ne vérifions les adresses IP que si nous avons besoin d’informations sur les cookies pour l’analyse Web et si le paramètre de langue correspond aux paramètres régionaux s’ils ne sont pas déjà définis. Vous pouvez en savoir plus sur nos cookies (et autres technologies de suivi) et les finalités pour lesquelles nous les utilisons dans la section ci-dessous intitulée “Cookies”.

“Information anonyme” désigne une information qui ne peut pas être associée ou connectée ou pour l’identification d’une personne.
Nous recueillons et utilisons des informations personnelles et des informations anonymes comme décrit dans la présente politique de confidentialité.
Nous respectons votre droit à la vie privée et utilisons uniquement les informations personnelles (y compris les informations personnelles sensibles) que vous nous avez fournies, conformément à la loi britannique sur la protection des données (Data Protection 1998 Act) et aux autres lois applicables en matière de protection de la vie privée. Sous réserve de ces termes et conditions, [TurnUp, Inc] assume la responsabilité finale de ces données.

CONSENTEMENT DE L’UTILISATEUR
Lisez attentivement cette politique de confidentialité. En visitant et en utilisant notre site Web ou nos services, vous acceptez les conditions de la présente politique de confidentialité et consentez expressément au traitement, à la collecte et à l’utilisation de vos informations personnelles conformément à la présente politique de confidentialité. Si vous n’êtes pas d’accord avec les termes et conditions de cette politique de confidentialité, rappelez-vous de l’utilisation de notre site Web ou de l’accès à nos services.
TRANSFERTS INTERNATIONAUX
Vos informations personnelles seront traitées par TurnUp Inc. et d’autres tiers pour le traitement des données, aux fins énoncées dans la présente politique de confidentialité.
En utilisant notre site Web ou nos services ou en nous fournissant des informations personnelles, vous consentez expressément au traitement, au transfert et au stockage des données vers et en Belgique [et dans les autres pays] à ces fins. Veuillez noter que les pays extérieurs à l’EEE n’offrent pas le même niveau de protection des données que les pays de l’EEE, bien que notre collecte, le stockage et l’utilisation de vos données personnelles continuent d’être régis par cette politique de confidentialité.

TurnUp, en tant que “contrôleur de données”, est responsable du traitement des données à caractère personnel qu’il reçoit dans le cadre du Privacy Shield, du GDPR et du cadre du bouclier de protection des données. TurnUp peut ensuite transférer les données à un tiers agissant en tant qu’agent pour son compte. TurnUp respecte les principes du bouclier de protection des données personnelles pour tous les transferts ultérieurs de données à caractère personnel depuis l’UE, y compris les dispositions supplémentaires relatives au transfert de responsabilité.
En ce qui concerne les données personnelles reçues ou transmises conformément au Privacy Shield Framework, TurnUp doit respecter les pouvoirs réglementaires et exécutifs de la Federal Trade Commission des États-Unis. Dans certaines situations, TurnUp peut être tenu de divulguer des informations personnelles, à la suite de demandes légales du gouvernement, afin de répondre aux exigences de la sécurité nationale ou de l’application de la loi.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant TurnUp (à l’adresse ci-dessous) ou en supprimant vos informations personnelles du site Web et des services.

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les informations personnelles que nous recueillons auprès de vous nous aident à en savoir plus sur les visiteurs de notre site Web et à utiliser nos services. Nous utilisons ces informations pour vous fournir les services, améliorer la fonctionnalité, les performances et le support de nos produits et services, répondre à vos questions et à vos réclamations et vous proposer des informations et possibilités supplémentaires.
INFORMATIONS PERSONNELLES FOURNIES PAR VOUS À NOUS
Nous recueillons des informations personnelles que vous nous avez volontairement fournies via notre site Web ou nos services.
Lorsque vous vous connectez au site Web, nous collectons votre nom complet, nom d’utilisateur, mot de passe, adresse e-mail et numéro de téléphone. Nous utilisons ces informations pour créer votre compte et vous fournir des services.
Si vous utilisez nos services, nous recueillons votre nom d’utilisateur, votre adresse électronique et votre adresse IP. Nous recueillons également votre BSN (SSN) ou votre numéro d’identification fiscale (TIN) (qui est applicable) pour notre programme Set Your Profit (SYP). Nous collectons ces informations pour une meilleure coordination des fonctionnalités, des performances et du support de nos produits et services.
Si vous créez un profil sur le site Web après votre inscription, nous collecterons d’autres informations personnelles de manière non obligatoire, telles que des coordonnées supplémentaires, etc. Vous n’êtes pas obligé de fournir ces informations supplémentaires, mais si vous le faites, nous les collecterons pour vous. meilleure coordination des fonctionnalités, des performances et du support de nos produits et services.

Si vous commandez des produits ou des services sur le site Web, nous collecterons toutes les informations nécessaires à la transaction, notamment votre nom, les coordonnées de votre carte de crédit, ainsi que les informations relatives à la facture et à l’expédition.
Si vous vous inscrivez à la newsletter TurnUp, nous collecterons votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations promotionnelles sur nos services si vous vous êtes inscrit pour recevoir de tels articles. Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter à tout moment en suivant les instructions de désinscription mentionnées dans la newsletter ou en nous contactant.
Si vous nous adressez des commentaires, des questions ou des commentaires via les formulaires sur le site Web, nous collecterons votre nom, votre adresse électronique et votre commentaire, question ou commentaire pour traiter votre demande, question ou plainte.
Si vous participez volontairement à l’une de nos enquêtes, nous pouvons collecter des informations de profil supplémentaires, telles que des informations démographiques. Nous utilisons ces informations pour une meilleure adéquation des fonctionnalités, des performances et du support de nos produits et services.
Si vous utilisez la fonction “Enregistrer les contacts” pour enregistrer des adresses électroniques lors de l’envoi de messages, nous les collecterons et les enregistrerons.
Si vous nous contactez au moyen du formulaire de candidature via le site Web ou les services, nous collectons votre nom, votre adresse électronique et le commentaire ou la question que vous avez renseigné pour traiter votre demande, question ou réclamation.

Si vous publiez des messages sur le forum du site Web ou par le biais de nos services, les informations contenues dans votre message seront stockées sur nos serveurs et seront publiques pour les autres utilisateurs.
Si vous nous contactez par e-mail, nous collecterons votre adresse e-mail et la conserverons aussi longtemps que nécessaire, ainsi que toute information contenue dans l’e-mail ou la pièce jointe que vous envoyez. Ces informations sont utilisées pour répondre à votre courrier électronique et pour traiter toute question ou plainte.
Nous pouvons collecter les informations personnelles suivantes sur vos contacts:
(Nom et adresse) du destinataire d’un cadeau pour passer une commande
Si vous nous fournissez des informations personnelles sur vos contacts, nous les utiliserons uniquement pour la raison précise pour laquelle elles ont été fournies.
Si vous pensez que l’un de vos contacts nous a fourni vos informations personnelles et que vous souhaitez demander leur suppression de notre base de données, veuillez nous contacter via info@turnup.be.

Nous tenons à souligner que le contenu que vous utilisez pour vos livres ou que vous contribuez aux livres d’autres membres peut contenir des informations personnelles. Vous devez être conscient que ce contenu peut être porté à la connaissance de tiers (par exemple, en utilisant la fonctionnalité de prévisualisation du livre) en tant que contenu de votre livre ou du livre des autres membres à qui vous avez fourni du contenu, et à Pour cette raison, vous ne devez utiliser et contribuer que le contenu que vous souhaitez partager sous ces conditions.
INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLIES VIA LA PLATEFORME DE SERVICE
TurnUp collecte les informations sous le contrôle de ses clients et n’a aucun lien direct avec les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées. Si vous êtes un client de l’un de nos clients et que vous ne souhaitez pas être contacté par votre client qui utilise nos services, veuillez contacter votre client. Nous pouvons transférer des informations personnelles à nos fournisseurs de services. Le transfert de données à des tiers à partir de tiers est couvert par les contrats de service avec nos clients.

INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLIES PAR LA TECHNOLOGIE DE SUIVI
Lors de la navigation sur le site Web ou l’application, certaines informations peuvent être collectées de manière passive, notamment votre adresse IP, le type de navigateur, les noms de domaine, les heures de visite, le système d’exploitation, les clics de souris, les mouvements de la souris et les activités de défilement. Nous utilisons également des cookies et des données de navigation, telles que des URL (Uniform Resource Locator), pour collecter des informations sur la date et l’heure de votre visite, ainsi que sur les solutions et informations que vous avez recherchées et visualisées. Ce type d’informations est collecté pour l’analyse des données. en utilisant nos services et solutions et en les rendant plus utilisables pour vous. Comme pour d’autres aspects de nos services, un prestataire de services d’un tiers est utilisé pour la collecte et l’analyse des données. Ce tiers, le fournisseur de services, peut également collecter de manière indépendante les informations vous concernant, comme indiqué dans la section “Divulgation des informations personnelles” ci-dessous. Pour plus d’informations sur les cookies et autres outils de suivi en ligne que nous utilisons, ainsi que sur les finalités pour lesquelles nous les utilisons, voir la section “Cookies”.
INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS RECEVONS D’AUTRES SOURCES
Nous pouvons recevoir des informations personnelles de votre part via d’autres sources, par exemple via un téléphone portable, un téléphone ou un fax. Nous pouvons également recevoir cette information d’autres sociétés qui fournissent nos services via un site Web co-marqué ou individuellement désigné («sociétés partenaires»), ainsi que pour certains de nos services, y compris les données de localisation, utilisées par certaines fonctionnalités des services. Si vous choisissez de désactiver les données de localisation, certaines fonctionnalités des Services risquent de ne pas fonctionner correctement. Nous pouvons joindre ces informations aux informations que nous recueillons déjà auprès de vous via notre site Web ou nos Services pour améliorer les produits et services que nous proposons.
UTILISATION DES DONNÉES

En général, les informations personnelles que vous fournissez seront utilisées pour répondre à vos demandes ou pour nous aider à mieux vous aider. Nous pouvons également utiliser vos informations personnelles pour envoyer des newsletters, des sondages ou des courriels promotionnels concernant les modifications et mises à jour de nos produits et services et à d’autres fins de marketing de TurnUp ou de nos partenaires si vous avez demandé de tels messages. reçu. Pour plus d’informations sur la manière de modifier vos préférences ou de vous désinscrire de la communication promotionnelle, reportez-vous à la section ci-dessous intitulée “Votre choix en matière d’informations personnelles”.
Nous pouvons créer des fichiers à partir d’informations personnelles avec des informations anonymes, en bloquant les informations (telles que votre nom) avec lesquelles vous pouvez vous identifier personnellement. Nous pouvons utiliser ces informations anonymes pour analyser les modèles de demande et d’utilisation afin d’améliorer nos produits et services. Nous pouvons partager ces informations anonymes avec des tiers, qui sont embauchés par TurnUp pour fournir des services de marketing visant à promouvoir nos produits et services. TurnUp se réserve le droit d’utiliser et de fournir des informations anonymes à des tiers.
RÉTROACTION
Si vous donnez des commentaires sur nos produits ou services, nous pouvons utiliser ces commentaires à n’importe quelle fin, à condition que nous ne les relions pas à vos informations personnelles. TurnUp collectera les informations contenues dans ces communications et traitera ces informations personnelles conformément à la présente politique de confidentialité.
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, nous n’échangeons, ne louons ni ne partageons vos informations personnelles avec des tiers et nous ne divulguerons aucune information financière faisant partie de vos informations personnelles à moins que vous ne le demandiez.
Une fois votre consentement obtenu, nous pouvons partager vos informations personnelles avec des tiers pour la fourniture des produits et services que nous proposons via le site Web ou les services, le traitement des paiements, l’envoi et le traitement des commandes, la recherche de compte et les analyses marketing. Ces tiers sont invités à ne pas utiliser vos informations personnelles autrement que pour la livraison des produits et services demandés par TurnUp et sont liés par des accords de confidentialité concernant l’utilisation de ces informations. Vous accordez explicitement l’autorisation de partager des informations personnelles avec des tiers dont le seul but est de vous fournir des produits et services.
Si vous utilisez la fonctionnalité Aperçu, toutes les informations personnelles du livre ou le contenu du livre pour lequel vous avez sélectionné la fonctionnalité Aperçu seront rendues visibles par les visiteurs du site Web ou des services, y compris les moteurs de recherche.
Nous pouvons conclure des accords de co-marquage ou de co-promotion avec des tiers, ce qui nous permet de partager des informations personnelles avec ces tiers. Par exemple, nous pouvons conclure des accords avec des sociétés partenaires, ce qui nous permet de fournir à ces sociétés partenaires une URL et une page d’enregistrement de marque co-marquée, qui est individuellement désignée par ce partenaire. L’entreprise partenaire peut par la présente promouvoir et distribuer l’URL à ses clients. Une entreprise partenaire peut accéder aux informations personnelles que nous collectons auprès de ses clients. En conséquence, nous pouvons fournir des informations personnelles à la société partenaire si vous vous enregistrez via la société partenaire sur le site Web ou via nos services. Cela ne signifie toutefois pas que nous contrôlons les pratiques de confidentialité de ces tiers. Veuillez noter que nous n’avons aucun contrôle sur les pratiques de confidentialité de ces tiers.
Si notre société ou tous nos actifs sont transférés à une autre société, celle-ci sera propriétaire des informations personnelles que nous avons collectées et cette société sera tenue de respecter les droits et obligations concernant vos informations personnelles tels qu’ils sont définis dans le présent document. Politique de confidentialité.
Indépendamment de votre choix en ce qui concerne les informations personnelles (comme indiqué ci-dessous), nous pouvons divulguer vos informations personnelles si nécessaire pour (a) se conformer aux lois en vigueur ou en réponse à des assignations ou à des ordres signifiés sur TurnUp; ou (b) pour protéger et défendre les droits de TurnUp ou des utilisateurs de nos Services.
VOS DROITS DE CONFIDENTIALITÉ

Sur demande, TurnUp vous indiquera si nous conservons vos informations personnelles. Vous avez accès à vos données et vous pouvez les corriger ou vous pouvez demander leur suppression en vous connectant à votre compte et en mettant à jour vos informations personnelles, puis en cliquant sur «Enregistrer» ou en nous contactant via info @ turnup.be, ou en remplissant ce formulaire. Nous répondons à votre demande dans un délai raisonnable.
TurnUp reconnaît que vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles. TurnUp n’a pas de relation directe avec les personnes dont TurnUp traite des données personnelles. Une personne qui cherche à accéder ou qui tente de corriger, modifier ou supprimer des données incorrectes peut envoyer une demande au service client de TurnUp via info@turnup.be.Si vous êtes invité à supprimer des données, nous vous répondrons dans un délai raisonnable . Nous conservons les informations personnelles au nom de nos clients aussi longtemps que nécessaire pour fournir des services à nos clients.
Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles et personnelles. Pour chaque demande d’accès, un montant de 10 € est demandé pour couvrir nos coûts de fourniture de ces informations. Vous avez également le droit de nous demander gratuitement de mettre à jour toute information personnelle et identifiable, périmée ou incorrecte, qui vous concerne.
Dans certaines circonstances, la loi peut nous demander de conserver vos informations personnelles ou de conserver vos données personnelles afin de continuer à vous fournir nos services.
COOKIES ET TECHNOLOGIES DE SUIVI
TurnUp et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires pour analyser les tendances, gérer le site Web, pour analyser le comportement des utilisateurs en matière de recherche et pour collecter des données démographiques sur notre base d’utilisateurs dans son ensemble. Vous pouvez contrôler l’utilisation des cookies sur chaque navigateur, mais si vous choisissez de désactiver les cookies, l’utilisation de certaines fonctions ou fonctions de notre site Web ou de notre service peut être limitée.
Nous pouvons utiliser des cookies pour collecter des informations à votre sujet.
QU’EST-CE QU’UN COOKIE
Les “cookies” sont de petites informations qu’un site Web envoie sur le disque dur de votre ordinateur pendant que vous consultez un site Web. Par exemple, nous pouvons utiliser à la fois des cookies de session et des cookies persistants (qui restent sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous les supprimiez) pour vous offrir une expérience plus personnelle et interactive sur le site Web ou les services (qui expirent lorsque vous fermez votre navigateur Web). . Les cookies persistants peuvent être supprimés en suivant les instructions de vos informations d’aide à partir de votre navigateur Internet. Si vous choisissez de désactiver les cookies, certaines parties du site Web ou des services risquent de ne pas fonctionner correctement. Nous cryptons nos cookies afin de ne traiter que les informations stockées dans le cookie. Pour plus d’informations sur la suppression ou le refus des cookies, veuillez consulter la section “Vos choix concernant vos informations personnelles” ci-dessous.
TurnUp peut également collecter des informations via des pixels invisibles ou des balises Web (également appelées «pixels de suivi»), qui nous aident à mieux gérer le contenu du site Web et des services en fournissant des informations sur un contenu efficace. Les gifs clairs sont de petites images avec un identifiant unique qui ont approximativement la même fonction que les cookies et sont utilisées pour suivre le comportement en ligne des utilisateurs Web. Contrairement aux cookies, qui sont stockés sur l’ordinateur du disque dur d’un utilisateur, des gifs transparents sont incorporés de manière invisible dans les pages Web.
COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES?
Les cookies effectuent de nombreuses tâches différentes sur notre site Web, telles que vous permettre de naviguer efficacement entre les pages, de vous rappeler vos préférences, de mémoriser votre adresse e-mail et votre mot de passe, d’analyser les performances de notre site Web et d’améliorer votre efficacité. expérience sur notre site. Ils s’assurent également que les publicités que vous voyez pendant que vous visitez notre site Web sont pertinentes pour vous et correspondent à vos intérêts.
QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS?
Ci-dessous, nous donnons un aperçu des catégories de cookies sur notre site Web et une description de ce que font ces cookies. Certains de ces cookies sont essentiels au fonctionnement de nos services. Les autres cookies ne sont pas indispensables, mais ils aident à améliorer notre site Web en collectant des informations (anonymes) sur l’utilisateur, en essayant d’améliorer votre expérience sur nos sites Web ou en essayant de le faire, et en vous aidant de ce fait à vous souvenir de vos choix. Nous utilisons également des cookies qui collectent des informations sur votre comportement de navigation et tentent de collecter des informations qui vous concernent par le biais de la publicité display.
Nous utilisons les types de cookies suivants:

Cookies strictement nécessaires Nous utilisons un certain nombre de cookies essentiels au fonctionnement de notre site Web et de nos services. En utilisant ce type de cookies, par exemple, vous pouvez vous connecter à des zones sécurisées des Services, assurer la sécurité nécessaire lorsque vous utilisez notre site Web ou nos services, et assurer le chargement rapide du contenu des pages que vous demandez. Sans ces cookies, les services que vous demandez ne peuvent pas être livrés.
Cookies fonctionnels: Les cookies fonctionnels sont des cookies que nous plaçons pour nous assurer que le service fonctionne comme prévu. Certains cookies sont nécessaires pour vous permettre d’utiliser notre site Web et nos services. Sans ces cookies, nous ne pouvons pas fournir les services que vous demandez, tels que le traitement des paiements via notre boutique en ligne.
Nous utilisons d’autres cookies pour vous reconnaître dès que vous êtes connecté à notre site Web afin que nous puissions nous souvenir de vos paramètres et préférences, tels que votre langue et votre région, ainsi que de votre statut de connexion. Ces cookies peuvent également nous aider à fournir les services que vous avez demandés.
Comme décrit ci-dessous, vous pouvez désactiver l’un de ces cookies fonctionnels. Toutefois, si vous le faites, différentes fonctions des Services risquent de ne pas vous être disponibles ou de ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.
COOKIES ANALYTIQUES ET DE PERFORMANCE:
Outils d’analyse publicitaire et Web

Comme sur la plupart des sites Web, certaines informations sont automatiquement collectées. Ces informations peuvent être les adresses IP, le type de navigateur, le fournisseur de services Internet (ISP), les pages de renvoi / de sortie, les fichiers consultés sur notre site (pages HTML, images, etc.), le système d’exploitation, la date et l’heure. et / ou des données de flux de clics pour analyser les tendances afin de gérer et d’exploiter le site.
Pour faire de la publicité et / ou nous donner des informations analytiques lorsque vous visitez notre site Web ou notre application, nous faisons appel à des sociétés indépendantes qui analysent les publicités et / ou les activités sur le Web. Ces sociétés peuvent fournir des informations sur vos visites sur ce site Web et sur d’autres “cookies”) pour proposer des publicités sur les produits et services qui vous intéressent, pour nous analyser le mode d’utilisation de notre site. Bien que nous n’autorisions pas ces tiers à extraire vos informations personnelles de notre site Web ou de notre application, ils peuvent associer des informations relatives à votre utilisation de notre site Web ou de notre application aux informations personnellement identifiables qu’ils ont collectées à votre sujet par le biais d’autres sites Web.
Pour plus d’informations sur les publicités de tiers et sur la manière d’exercer vos choix en ce qui concerne les publicités personnalisées de tiers sur nos services, veuillez visiter le site Web Network Advertising Initiatives.
Google Analytics Notre site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilise des “cookies”, des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour aider le site Web à analyser l’utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies sur votre utilisation du site sont transférées et stockées par Google sur des serveurs en Belgique.
Si l’anonymisation IP est activée sur ce site Web, votre adresse IP sera raccourcie dans la zone des États membres de l’Union européenne ou des autres parties participant à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans des cas exceptionnels, l’ensemble de l’adresse IP est d’abord transférée sur un serveur de Google aux États-Unis et abrégée ici. L’anonymisation IP est active sur ce site.

Google utilisera ces informations pour le compte de l’exploitant de ce site Web afin d’évaluer votre utilisation du site Web, de générer des rapports sur l’activité du site Web pour les exploitants de site Web et de leur fournir d’autres services en ce qui concerne l’activité du site Web et l’utilisation d’Internet.
L’adresse IP que votre navigateur transmet à Google Analytics ne sera associée à aucune autre donnée de Google. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant le réglage correct de votre navigateur, mais veuillez noter que, si vous l’utilisez, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. Vous pouvez également configurer une option de retrait afin que vos données ne soient pas suivies par Google Analytics, maintenant et à l’avenir. Vous pouvez le faire en téléchargeant et en installant le module complémentaire de navigateur de désactivation de Google Analytics pour votre navigateur Web actuel: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

VOS CHOIX EN CE QUI CONCERNE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous vous proposons les choix suivants en ce qui concerne la collecte, le stockage, l’utilisation et le partage de vos informations personnelles:
Communication promotionnelle: vous avez toujours le droit de ne pas utiliser vos informations personnelles à des fins de marketing ou de communication promotionnelle. Nous vous informerons généralement (pour la collecte de vos données) si nous avons l’intention d’utiliser vos données à de telles fins ou si nous avons l’intention de fournir vos informations à des tiers à ces fins. Vous pouvez exercer votre droit d’empêcher un tel traitement en cochant certaines cases sur les formulaires que nous utilisons pour collecter vos données. Si vous recevez des communications promotionnelles de notre part, vous avez toujours la possibilité de vous désabonner en suivant les instructions de désabonnement données dans la communication que vous avez reçue ou en nous contactant directement (voir ci-dessous nos services). coordonnées). Malgré vos préférences, nous pouvons toujours vous fournir une communication non promotionnelle concernant les services que nous vous fournissons, tels que des rapports de transaction et des avis concernant des modifications apportées au site Web ou aux services. Dans tous les cas, nous pouvons envoyer des mises à jour concernant les modifications apportées à nos conditions générales, à la politique de confidentialité ou à d’autres documents de politique.
Cookies: la plupart des navigateurs Web sont configurés pour accepter les cookies standard. Si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer manuellement les cookies avec un paramètre de votre navigateur vous permettant de refuser les cookies.
GESTION DES COOKIES
Vous pouvez bloquer les cookies avec un paramétrage de votre navigateur qui vous permet de refuser tout ou seulement certains cookies. Si les paramètres de votre navigateur sont configurés pour bloquer tous les cookies, vous pouvez ne pas avoir accès à notre site ou à certaines parties de celui-ci.
Ci-dessous, vous pouvez lire comment faire cela:
Google Chrome
Sous Paramètres, sélectionnez en bas de la page “Afficher les paramètres avancés”.
Sous Confidentialité, sélectionnez le bouton Paramètres de contenu.
En haut de la page qui s’ouvre, vous trouverez les paramètres pour les cookies. Ici, vous pouvez également supprimer les cookies actuellement enregistrés.
Mozilla Firefox
Allez dans Paramètres et sélectionnez Préférences (allez au menu sur un Mac et sélectionnez Préférences)
Sélectionnez le panneau Confidentialité.
Choisissez dans le menu “Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique”. Cochez la case pour activer ou désactiver les cookies dans “Accepter les cookies des sites Web”.
Internet Explorer 6+
Sous “Outils”, sélectionnez “Options Internet”.
Cliquez sur l’onglet Confidentialité.

Vous verrez six paramètres vous permettant de vérifier le nombre de cookies: Bloquer tous les cookies, Elevé, Moyen élevé, Moyen (réglage par défaut), Faible et Autoriser tous les cookies.
Safari
Dans les paramètres de Safari, choisissez “Préférences”.
Ouvrez l’onglet de confidentialité.
Sélectionnez une option sous “Bloquer les cookies”.
Tous les autres navigateurs
Pour plus d’informations sur la gestion des cookies dans les autres navigateurs, consultez la documentation disponible ou les fichiers d’aide en ligne.
Veuillez noter que si vous choisissez de supprimer ou de refuser les cookies, cela peut affecter la disponibilité et les fonctionnalités de nos services. Pour plus d’informations sur les cookies, y compris sur la manière de les refuser, veuillez visiter http://www.allaboutcookies.org. Vous pouvez modifier vos informations personnelles dans votre compte en modifiant votre profil en ligne ou en nous envoyant un courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessous.
Remarque: si vous choisissez de désactiver la publicité comportementale (diffusion d’annonces en fonction de votre comportement de navigation sur Internet), vous ne la verrez plus. Toutefois, cela signifie que la publicité graphique que vous utilisez ne peut pas être adaptée à vos intérêts probables du navigateur que vous utilisez actuellement. L’utilisation de cet outil concerne uniquement la publicité comportementale en ligne et n’affecte pas les autres services.
Mineurs
Si vous avez des raisons de penser qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter et nous nous efforcerons de supprimer ces informations et de supprimer le compte de ce mineur de nos bases de données. Nous ne recueillons pas sciemment de renseignements personnels sur des visiteurs de moins de 13 ans.
AUTRES SITES
La fourniture d’un lien vers tout autre site Web ou emplacement fourni par nous est pour votre commodité et ne signifie pas que nous approuvons un tel site Web, cet emplacement ou son contenu. Nous n’avons aucun contrôle sur cela, ne le juge pas et ne pouvons être tenus responsables de ces sites Web externes et de leur contenu. Notre politique de confidentialité ne s’applique pas à ces sites Web externes.
APPLICATIONS MOBILES
Si vous utilisez nos services et les téléchargez, nous collectons automatiquement des informations sur le type de périphérique que vous utilisez, la version du système d’exploitation et l’ID de périphérique (ou “UDID”).
Nous ne vous demandons pas d’accéder à des informations basées sur la localisation à partir de votre appareil mobile ni de les suivre à tout moment pendant le téléchargement ou l’utilisation de nos applications ou services mobiles.

Cependant, nous demandons l’accès ou le suivi sur l’emplacement de votre appareil mobile si vous souhaitez recevoir des notifications en fonction de votre emplacement actuel. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez sélectionner un emplacement fixe à l’aide de la carte.
Nous utilisons un logiciel d’analyse mobile pour nous permettre de mieux comprendre les fonctionnalités de notre logiciel mobile sur votre téléphone. Ce logiciel peut enregistrer des informations telles que la fréquence d’utilisation de l’application, les événements qui se produisent dans l’application, son utilisation, les données relatives aux performances et l’emplacement de téléchargement de l’application. Nous n’associons pas les informations collectées que nous utilisons à des fins d’analyse aux informations personnellement identifiables que vous fournissez dans l’application mobile.
Sécurité
TurnUp s’engage à assurer la sécurité de vos informations personnelles. Pour protéger vos informations personnelles contre tout accès, utilisation, divulgation, perte, destruction, destruction ou dommage non autorisés ou illégaux, nous utilisons diverses technologies et procédures courantes dans l’industrie.
TurnUp a mis en place des méthodes électroniques standard pour la sécurisation de vos informations personnelles. Nous stockons les informations personnelles derrière un pare-feu informatique: une barrière conçue pour empêcher tout accès externe. Nous avons également mis en œuvre une technologie permettant de signaler les cambriolages. De plus, nous vous demandons de saisir un mot de passe avant de pouvoir accéder à votre compte. En outre, TurnUp protège vos informations personnelles contre les accès physiques non autorisés en les stockant dans une installation contrôlée.

Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, TurnUp limite l’accès aux informations personnelles dans sa base de données électronique aux personnes (y compris les employés et les sous-traitants) de l’organisation TurnUp qui ont un motif commercial d’accéder. Enfin, nous réalisons des audits internes et des analyses de sensibilité périodiques afin de garantir le respect de ces mesures de sécurité et de générer des journaux des incidents de sécurité qui collectent des informations pouvant être utilisées pour rechercher des tentatives d’abus ou un accès non autorisé à vos informations personnelles.
Malgré le fait que TurnUp prenne des mesures décisives pour garantir que vos informations personnelles ne sont pas interceptées, accédées, utilisées ou divulguées par des personnes non autorisées, vous devez savoir que TurnUp ne peut pas totalement exclure les risques pour la sécurité liés aux Informations personnelles. Si vous avez des questions sur la sécurité de vos informations personnelles, veuillez nous contacter à info@turnup.be.
CONTACT
Si vous avez une question ou un commentaire concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter via le service clientèle.

MISES À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette politique de confidentialité est un document constamment en mouvement. Dans le cadre des conditions générales de TurnUp, cette politique de confidentialité est sujette à des modifications régulières, par exemple pour se conformer aux réglementations légales ou dans le cas de nouveaux services, conformément aux dispositions des Conditions générales. Si nous apportons des modifications matérielles à la présente politique de confidentialité augmentant nos droits d’utilisation de vos informations personnelles, nous vous contacterons afin d’obtenir l’autorisation de le faire, soit par courrier électronique, soit par un message clair sur notre site Web, soit autrement. loi. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour connaître les dernières informations concernant notre politique de confidentialité.

ENGLISH

Privacy policy

Starting date: 26/09/2018
TurnUp respects the privacy of visitors to the website at http://www.turnup.be (the “Website”), and the users of its services. This Privacy Policy informs you about our policies and practices regarding the collection, use, storage and disclosure of personal information and Anonymous Information that you submit to us through the website or services. It also describes your choices regarding the use, access and correction of your personal data. The use of information collected through our service is limited to providing the service for which the customer is busy TurnUp. Unless defined otherwise in this Privacy Policy, terms indicated with a capital letter will have the meaning as defined in the General Conditions of TurnUp (Terms and Conditions) which refers to this which includes this Privacy Policy.
“Personal Information” is any information that allows us (or others) to identify and contain an individual person (for example) your name, address, e-mail address, IP address or telephone number, as well as other non-public information those associated with or directly related to such information.
An “Internet Protocol address” or “IP address” is a number that is automatically assigned to your computer when you use the internet. In some cases, your IP address will remain the same every time you surf the Internet. If you use an internet service provider as a private individual, your IP address will change per session. We only check IP addresses if we need cookie information for web analysis and to check if the language setting matches the regional settings if they are not already set. You can read more about our Cookies (and other tracking technologies) and the purposes for which we use them in the section below entitled “Cookies”.

“Anonymous Information” means information that can not be associated or connected or for identification of an individual person.
We collect and use Personal Information and Anonymous Information as described in this Privacy Policy.
We respect your right to privacy and use only the personal information (including sensitive personal information) that you provide us in accordance with the UK Data Protection 1998 Act (the law) and other applicable privacy laws. Subject to these terms and conditions, [TurnUp, Inc] bears final responsibility for these data.

CONSENT USER

Read this Privacy Policy carefully. By visiting and using our Website or Services, you agree to the terms of this Privacy Policy. You also expressly consent to the processing, collection and use of your Personal Information in accordance with this Privacy Policy. If you do not agree with the terms and conditions of this Privacy Policy, please remember the use of our website or the access to our Services.
INTERNATIONAL TRANSFERS
Your personal information will be processed by TurnUp Inc., and other third parties for data processing, for the purposes set out in this Privacy Policy.
By using our Website or Services or otherwise providing us with personal information, you consent to the processing, transfer and storage of data in and to Belgium [and the other countries] for these purposes. Please note that countries outside the EEA do not offer the same level of data protection as countries in the EEA, although our collection, storage and use of your personal data will continue to be governed by this Privacy Policy.
TurnUp, as “Data Controller” is responsible for the processing of personal data that it receives under the Privacy Shield Framework, under the GDPR and Privacy Shield Frameworks. TurnUp can then transfer the data to a third party acting as an agent on its behalf. TurnUp complies with the Privacy Shield Principles for all further transfers of personal data from the EU, including the further provisions of liability transfer.

With regard to personal data received or transmitted in accordance with the Privacy Shield Framework, TurnUp must adhere to the regulatory and executive powers of the US Federal Trade Commission. In certain situations, TurnUp may be required to disclose personal information, following legal requests from the government, to meet the requirements of national security or law enforcement.
You can withdraw your consent at any time by contacting TurnUp (see address below) or by deleting your Personal Information from the Website and Services.COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION
The Personal Information we collect from you helps us to learn more about the visitors to our Website and use our Services. We use this information to provide you with the Services, to improve the functionality, performance and support of our products and services, to answer your questions and complaints and to offer you additional information and possibilities.
PERSONAL INFORMATION PROVIDED BY YOU TO US

We collect Personal Information that you voluntarily provide to us via our Website or Services.
When you log on to the Website we collect your full name, username, password, e-mail address and telephone number. We use this information for creating your account and for providing services to you.
If you use our services, we collect your user name, e-mail address and IP address. We also collect your BSN (SSN) or tax identification number (TIN) (which is applicable) for our Set Your Profit (SYP) program. We collect this information for better coordination of the functionalities, performance and support of our products and services.
If you create a profile on the Website after registration, we will collect other Personal Information on a non-compulsory basis, such as additional contact details, etc. You are not obliged to provide this additional information, but if you do so, we will collect this information for you. better coordination of the functionalities, performance and support of our products and services.
If you order products or services on the Website, we will collect all information necessary for completing the transaction, including your name, credit card details, and invoice and shipping information.
If you sign up for the TurnUp newsletter, we will collect your e-mail address to send you promotional information about our services if you have registered for receiving such news items. You can unsubscribe from the newsletter at any time by following the unsubscribe instructions mentioned in the newsletter or by contacting us.

If you approach us with comments, questions or feedback via the forms on the Website, we will collect your name, e-mail address and your comment, question or feedback to process your request, question or complaint.
If you participate voluntarily in one of our surveys, we may collect additional profile information, such as demographic information. We use this information for better matching of the functionalities, performance and support of our products and services.
If you use the “Save Contacts” function to save e-mail addresses for sending messages, we will collect and store these e-mail addresses.
If you contact us by means of the application form via the Website or Services, we collect your name, e-mail address and the comment or question you have filled in to process your request, question or complaint.
If you post messages on the forum of the Website or through our Services, then the information contained in your message will be stored on our servers and be public to other users.
If you contact us by e-mail, we will collect your e-mail address and save it for as long as necessary as well as any information in the e-mail or attachment you send. This information is used to answer your e-mail and to handle any questions and complaints.

We may collect the following personal information about your contacts:
(Name and address) of a recipient of a gift to make an order
If you provide us with personal information about your contacts, we will only use this information for the specific reason for which it was provided.
If you believe that one of your contacts has provided us with your personal information and you would like to request that these be removed from our database, please contact us via info@turnup.be.
We would like to point out that the Content you use for your books or content that you contribute to the books of other members may contain Personal Information. You should be mindful that this content can be made known to others (eg by using the preview functionality of the book) as content of your book or of the book of other members to whom you have provided content, and to For this reason, you should only use and contribute content that you wish to share under these terms.
PERSONAL INFORMATION COLLECTED VIA THE SERVICE PLATFORM
TurnUp collects information under the supervision of its customers, and has no direct relationship with the persons whose personal data are processed. If you are a customer of one of our customers and do not want to be contacted by your customer who uses our services, please contact your customer. We can transfer personal information to our service providers. Transfer of data to third parties from third parties are covered by the service agreements with our customers.

PERSONAL INFORMATION COLLECTED THROUGH TRACKING TECHNOLOGY
When navigating through the Website or App, certain information can be collected passively, including your IP address, browser type, domain names, times of visit, operating system, mouse clicks, mouse movements and scrolling activities. We also use Cookies and navigation data such as Uniform Resource Locators (URL) to collect information regarding the date and time of your visit and the solutions and information you have searched and viewed This type of information is collected for analyzing the data. using our services and solutions, and making them more usable for you. As with other aspects of our services, a service provider of a third party is used for the collection and analysis of the data. This third party, the service provider, may also independently collect information from you as described in the “Disclosure of personal information” section below. For more detailed information about cookies and other online tracking tools we use and the purposes for which we use them, see the section under “Cookies”.
PERSONAL INFORMATION WE RECEIVE FROM OTHER SOURCES
We may receive Personal Information from you through other sources, for example via mobile phones, by telephone or by fax. We may also receive this from other companies that provide our services through a co-branded or individually designated website (“Partner companies”), and for some of our Services including location data, used by certain functionalities in the Services. If you choose to disable the location data, some functionalities of the Services may not work correctly. We may attach this information to the information that we already collect from you through our Website or Services for the improvement of the products and services we provide.
USE OF DATA

In general, Personal Information that you provide will be used to respond to your requests, or to help us better assist you. We may also use your Personal Information to send TurnUp newsletters, surveys or promotional emails relating to changes and updates of our products and services and for other marketing purposes of TurnUp or our partners if you have requested such messages from us. receive. For more information on how to change your preferences or to deregister from promotional communication, see the section below entitled “Your choice regarding Personal Information”.
We can create files from Personal Information with Anonymous Information, by blocking information (such as your name) with which you can be personally identified. We can use this Anonymous Information to analyze request and usage patterns for improving our products and services. We may share this Anonymous Information with third parties, who are hired by TurnUp to provide marketing services that aim to promote our products and services. TurnUp reserves the right to use and provide Anonymous Information to third parties.
FEEDBACK
If you give feedback on our products or services, we may use this feedback for any purpose, provided that we will not link this feedback to your Personal Information. TurnUp will collect the information contained in such communications and will process this Personal Information in accordance with this Privacy Policy.
DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION
Unless otherwise stated in this Privacy Policy, we do not trade, rent or share your Personal Information with third parties and we will not disclose any financial information that forms part of your Personal Information unless you request this.

Once we have obtained your consent, we may share your Personal Information with third parties, for providing products and services that we offer through the Website or Services, processing payments, sending and processing orders, account research and marketing analytics. These third parties are requested not to use your Personal Information other than for the delivery of the products and services requested by TurnUp and are bound by confidentiality agreements regarding the use of such information. You explicitly grant permission for sharing Personal Information with third parties whose sole purpose is to provide you with products and services.
If you use the Preview functionality, any Personal Information from the book or the contents of the book for which you have selected the Preview functionality will be made publicly visible to visitors to the Website or the Services, including search engines.
We may enter into co-branding or co-promotion agreements with third parties, with the result that we share Personal Information with these third parties. For example, we may enter into agreements with Partner companies, with the result that we provide these partner companies with a URL and a co-branded customer registration page, which is individually designated by this partner. The partner company can hereby promote and distribute the URL to its customers. A partner company can access the Personal Information that we collect from their customers. As a result, we may provide Personal Information to the partner company if you register via the Partner Company on the Website or our Services. This does not mean, however, that we control the privacy practices of these third parties. Please note that we have no control over the privacy practices of these third parties.
If our company or all of our assets are transferred to another company, that company will own the Personal Information collected by us and that company will be bound to comply with the rights and obligations with respect to your Personal Information as set out in this document. Privacy policy.
Regardless of any choice you make in relation to the Personal Information (as set out below), we may disclose your Personal Information if necessary to (a) comply with relevant laws or in response to summons or orders served on TurnUp; or (b) for protecting and defending the rights of TurnUp or users of our Services.
YOUR PRIVACY RIGHTS
Upon request, TurnUp will provide you with information about whether we retain your personal information. You have access to your data and may correct them or you may request their removal by logging in to your account and updating your personal information and then clicking on ‘Save’ or by contacting us via info @ turnup.be, or by completing this form. We respond to your request within a reasonable time.
TurnUp recognizes that you have the right to access your personal data. TurnUp has no direct relationship with the persons whose TurnUp processes personal data. A person seeking access or attempting to correct, change or delete incorrect data can send a request to TurnUp Customer Service via info@turnup.be.If you are asked to delete data, we will respond within a reasonable time . We retain personal information on behalf of our customers for as long as necessary to provide services to our customer.
You have the right to access your information from and about you. For every request for access, a fee of € 10 is requested to cover our costs for providing this information. You also have the right to ask us free of charge to update any out-of-date or incorrect personal and identifiable information about you.
In certain circumstances, we may be required by law to retain your personal information, or it may be necessary to retain your personal data in order to continue to provide you with our services.
COOKIES AND TRACKING TECHNOLOGIES

TurnUp and its partners use cookies or similar technologies to analyze trends, manage the website, analyze search behavior of users and to collect demographic data about our user base as a whole. You can control the use of cookies on each separate browser, but if you choose to disable cookies, the use of certain functions or functions on our website or service may be limited.
We may use cookies to collect information about you.
WHAT IS A COOKIE
“Cookies” are small pieces of information that a website sends to the hard disk of your computer while you are viewing a website. For example, we can use both session cookies and persistent cookies (which remain on your computer until you delete them) to provide you with a more personal and interactive experience on the Website or the Services (which expire when you close your web browser) . Persistent Cookies can be removed by following the instructions of your help information from your Internet browser. If you choose to disable cookies, some parts of the Website or services may not work properly. We encrypt our cookies so that we only process the information stored in the cookie. For more information about deleting or refusing cookies, please read the section “Your choices regarding your personal information” below.
TurnUp can also collect information through clear gifs or web beacons (also known as “tracking pixels”), which help us better manage the content of the website and services by providing information about effective content. Clear gifs are small images with a unique identifier that have approximately the same function as cookies and are used to track the online behavior of web users. Unlike cookies, which are stored on the computer of a user’s hard drive, clear gifs are invisibly embedded on web pages.
HOW DO WE USE COOKIES?
Cookies perform many different tasks on our website, such as allowing you to efficiently navigate between pages, reminding you of your preferences, remembering your e-mail address and password, and analyzing how well our website is performing and improving your experience on our website. They also ensure that the advertisements you see while you visit our website are relevant to you and are consistent with your interests.
WHAT COOKIES DO WE USE?

Below we give an overview of the categories of cookies on our website, and a description of what those Cookies do. Some of these cookies are essential for the operation of our services. Other cookies are not essential, but help to improve our website by collecting (anonymous) user information, or trying to improve your experience on our websites, or trying to do this, and thereby helping you to remember your choices. We also use cookies that collect information about your surfing behavior and try to collect information that is relevant to you through display advertising.
We use the following types of Cookies:
Strict necessary cookies We use a number of cookies that are essential for the operation of our website and services. Using this type of cookies, for example, [you can log into secure areas of the Services, ensure the necessary security when you use our website or services, and ensure the fast loading of content from the pages you request. Without these cookies, services that you request can not be delivered.
Functional cookies: Functional cookies are cookies that we place to ensure that the service works as we expect it to work. Some cookies are necessary to enable you to use our website and services. Without these cookies we can not deliver the services you request, such as processing payments through our webshop.
We use other cookies to recognize you as soon as you are logged into our website so that we can remember your settings and preferences such as your language and region and your login status. These cookies can also help us to provide services that you have requested.
As described below, you can disable one of these functional cookies; but if you do so, different functions of the Services may not be available to you or may not work in the way that you would like them to work.
PERFORMANCE AND ANALYTICAL COOKIES:

Ad and Web analytical tools
As on most websites, certain information is automatically collected. This information can be Internet Protocol (IP) addresses, browser type, Internet service provider (ISP), referring / exit pages, files viewed on our site (eg HTML pages, images, etc.), operating system, date / time and / or clickstream data to analyze trends to manage and operate the site.
To place advertisements and / or give us analytical information when you visit our Website or App, we use independent companies that analyze advertisements and / or activities on the web. These companies can provide information about your visits to this and other websites (collected for example via “cookies”) to offer advertisements about goods and services that you are interested in, to make analyzes for us about how our site is used. Although we do not allow these outsiders to extract your Personal Information from our Website or App, they may associate information about your use of our Website or App with the personally identifiable information they have collected about you through other websites.
For more information on third-party advertisements and how to exercise your choices with regard to tailored advertisements by third parties on our services, please visit the Network Advertising Initiatives website.
Google Analytics Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, text files that are placed on your computer to help the website analyze how users use the site. The information generated by cookies about your use of the website is transferred to and stored by Google on servers in Belgium.
In the event that IP anonymization is activated on this website, your IP address will be shortened within the area of ​​the Member States of the European Union or other parties forming part of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the entire IP address first be transferred to a Google server in the USA and shortened there. IP anonymization is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, for reporting on website activity for website operators and for providing other services to them with regard to website activity and internet use.
The IP address that your browser transmits to Google Analytics will not be associated with any other data that Google has. You can refuse the use of cookies by selecting the correct setting of your browser, but please note that if you use this, you may not be able to use the full functionality of this website. You can also set up an opt-out so that your data is not tracked by Google Analytics now and in the future. You can do this by downloading and installing the Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
For more information, please visit:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

YOUR CHOICES WITH REGARD TO YOUR PERSONAL DATA
We offer you the following choices regarding the collection, storage, use and sharing of your personal information:
Promotional communication: You always have the right not to use your personal information for marketing or promotional communication. We will usually inform you (for the collection of your data) if we intend to use your data for such purposes or if we intend to provide your information to third parties for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing by ticking certain boxes on the forms we use to collect your data. If you receive promotional communications from us, you always have the option of opt-out of this communication by following the unsubscribe instructions given in the communication you have received or by contacting us directly (see below for our services). contact details). Despite your stated preferences, we may still provide you with non-promotional communication about the services we provide to you, such as transaction reports and notices regarding changes to the Website or services. In any case, we can send updates regarding changes to our Terms and Conditions, the Privacy Policy, or other policy documents.
Cookies: Most web browsers are set to accept cookies standard. If you wish, you can manually block cookies with a setting in your browser that allows you to refuse cookies.
MANAGING COOKIES
You can block cookies with a setting of your browser that allows you to refuse all or only certain cookies. If your browser settings are set to block all cookies, you may not have access to our site or to certain parts of it.
Below you can read how to do this:
Google Chrome

Under Settings, select at the bottom of the “Show advanced settings” page.
Under Privacy, select the Content settings button.
At the top of the page that opens, you will find the settings for cookies. Here you can also delete cookies that are currently stored.
Mozilla Firefox
Go to Settings and select Preferences (go to the menu on a Mac and select Preferences)
Select the Privacy panel.
Choose from the “Use custom settings for history” menu. Place a checkmark to enable or disable cookies in “Accept cookies from websites.”
Internet Explorer 6+
Under ‘Tools’ select ‘Internet options’.
Click on the Privacy tab.

You will see six settings that allow you to check the number of cookies: Block all cookies, High, Medium high, Medium (default setting), Low, and Allow all cookies.
Safari
Under settings in Safari choose ‘Preferences’.
Open the privacy tab.
Select an option under ‘Block cookies’
All other browsers
For more information about cookie management in other browsers, consult the available documentation or online help files.
Please note that if you choose to delete or refuse cookies, this may affect the availability and functionality of our services. For more information about cookies, including how to refuse cookies, please visit http://www.allaboutcookies.org. You can change your personal information in your account by editing your online profile or by sending an e-mail to us at the e-mail address set out below.
Note: if you choose to disable behavioral advertising (showing ads based on your internet surfing behavior), you will no longer see ads. However, this means that the display advertising you use can not be tailored to your likely interests of the browser you are currently using. The use of this tool only relates to online behavioral advertising and does not affect other services.
MINORS
If you have reason to believe that a child under the age of 13 has provided personal information to us, please contact us and we will endeavor to remove that information and remove this minor’s account from our databases. We do not knowingly collect Personal Information about visitors who are under the age of 13.
OTHER SITES

The provision of a link to any other website or location provided by us is for your convenience, and does not mean that we approve such a website or location or its contents. We have no control over this, do not judge it, and can not be held liable for these external websites and their content. Our Privacy Policy does not apply to these external websites.
MOBILE APPS
If you use our services and download them, we automatically collect information about the type of device you are using, version of the operating system, and the device ID (or “UDID”).
We do not ask you to access or track location-based information from your mobile device at any time during the download or use of our mobile apps or services.
We do, however, request access to or tracking on location of your mobile device if you wish to receive notifications based on your current location. If you do not want this, you can select a fixed location using the map.
We use mobile analytics software to enable us to better understand the functionality of our Mobile software on your phone. This software can record information such as how often you use the application, the events that occur in the application, how it is used, data about the performance, and from where the application was downloaded. We do not associate the collected information we use for analytical purposes with personally identifiable information that you provide in the mobile app.
SECURITY
TurnUp is committed to ensuring the security of your Personal Information. To protect your Personal Information against unauthorized or illegal access, use or disclosure or loss or destruction or damage to Personal Information, we use various technologies and procedures that are common in the industry.
TurnUp has implemented electronic, industry-standard methods for securing your Personal Information. We store Personal Information behind a computer firewall: a barrier designed to prevent access for outsiders. We have also implemented technology that reports burglaries. In addition, we require that you enter a password before you can access your account. In addition, TurnUp protects your Personal Information against unauthorized physical access by storing your Personal Information in a controlled installation.
Unless otherwise stated in this Privacy Policy, TurnUp restricts access to Personal Information in its electronic database to individuals (including employees and contractors) in the TurnUp organization that have a business reason to access. Finally, we conduct periodic internal audits and sensitivity scans to ensure compliance with these security measures and to generate logs about security incidents that collect information that can be used to search for abuse attempts or unauthorized access to your Personal Information.
Despite the fact that TurnUp takes decisive measures to ensure that your Personal Information is not intercepted, accessed, used or disclosed by unauthorized persons, you should be aware that TurnUp can not fully exclude the security risks related to Personal Information. If you have questions about the security of your personal information, please contact us at info@turnup.be.
CONTACT
If you have a question or comment regarding this Privacy Policy, you can contact us via the Customer Service.

UPDATES OF PRIVACY POLICY
This Privacy Policy is a document that is constantly in motion. As part of the General Terms and Conditions of TurnUp, this Privacy Policy is subject to regular changes, for example to comply with statutory regulations or in the case of new services, in accordance with the provisions in the General Terms and Conditions. If we make material changes to this Privacy Policy that increases our rights to use your personal information, we will contact you for permission to do so, either via email, or through a clear message on our website, or as otherwise required by the law. We encourage you to periodically check this page for the latest information about our Privacy Policy.

Mobiele versie afsluiten